6 Temmuz 2009 Pazartesi

Ziyaret eden her saniye etrafında dolaşan bu sesler ve bükülebilirliği an’ın…