21 Eylül 2008 Pazar

his siz leş tir me !

bu sistemin herşeyi his siz leş tir me si dir ul aş tığım ız bir fark ın dal ık mı var ki ? ? ? ?